HURTOWNIA ELEKTRYCZNA, ELEKTROTECHNICZNA

ZPUH EL&SAT II

You are here > Home > Kontakt

Series of products

 • WYŁĄCZNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE
 • MOLL-MOTOR
 • TRIPUS
 • Recommended
 • Promotions
 • Sales
 • New products
 • In prepare
 • Bestsellers

Comments

HL IE2 90L1-4 1,5KW (CAG/VELA)
HL IE2 90L1-4 1,5KW ...
"Wszystkie oferowane silniki spełniają aktualne normy i[...]"

Newsletter

Sign out

Kontakt

Kontakt z Nami


Siedziba firmy


ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas
Rudzica 83A, 43-394 Rudzica 
NIP:937-126-90-37


tel: +48 33 815 27 30
fax +48 33 815 27 80
e-mail: sklepelsat2@gmail.comWysyłając korespondencję e-mail lub fax wyrażają Państwo zgodę
i oświadczają, że podane dane osobowe są przekazane dobrowolnie oraz że jesteście Państwo poinformowani o prawie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia z bazy ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas

1. na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas w celu przesłania zwrotnej informacji marketingowej w tym oferowanych towarów i usług.
2. przesyłanie przez ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas na podany przeze mnie ades emial lub adres e-mail z którego przesłano korespondencję.
3. na używanie przez ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas telekomunikacyjnych urządzeń końcowych /telefonu, komputera dla celów mareketingu bezpośredniego.

RODO
W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec klientów oraz współpracowników firmy ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27/04/2016r. Administratorem Państwa danych jest ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas 43-394 Rudzica, Rudzica 83A, NIP:9371269037

Działając na podstawie rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwanego w skrócie "RODO", przekazujemy informację na temat wykorzystania Państwa danych osobowych w naszej firmie.

Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych jest ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas, Rudzica 83A, 43-394 Rudzica , e-mail: sklepelsat2@gmail.com zwany dalej ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas
ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas– jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane przez ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas w celach:

Zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów - do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji. Marketingu produktów i usług ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas - do czasu odwołania zgody wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów z ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?
ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?
W zależności od łączących Cię z ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas relacji, ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności:

 • dane osobowe (np. imię i nazwisko, nazwa firmy),

 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),

 • dane identyfikacyjne (np. NIP, REGON, NIP-EU, VAT-IT),

 • dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności),

 • dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),

 • dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji).

Komu Twoje dane mogą być ujawniane?
Dostęp do Twoich danych osobowych, wewnątrz struktury organizacyjnej ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas, będą mieli wyłącznie upoważnieni przez ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • podmioty, którym ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, firmy zajmujące się produkcją wydruków masowych, dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas

 • banki, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących T ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas i Ciebie (np. banki pośredniczące w realizacji przelewów),

 • podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,

 • podmioty świadczące usługi księgowe, dla celów prowadzenia dokumentacji księgowej

 • podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,

 • podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych,

Realizacja praw
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas usług. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ZPUH EL&SAT II Czesław Gawlas usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.Your basket

No products in your basket
All

Bestsellers

Hurtownia elektrotechniczna EL&SAT2

Bestsellers

WYŁĄCZNIK...

28,78 PLN
23,40 PLN net
Add to basket Add to the storage